Dr. Öğr. Üyesi LEVENT TOKSÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi LEVENT TOKSÖZ

T: (0282) 250 2707

M ltoksoz@nku.edu.tr

W ltoksoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HİROSHİMA UNİVERSİTY (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİLBİLİM
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: Nihongo Oyobi Torukogoni Okeru Gairaigo wo Meguru İşikini Kansuru Taisho Gengogakuteki Kenkyu: Nihonjin Daigakusei to Nihonjin Daigakusei wo Taişotoşite (Japonca ve Türkçedeki Batı Kaynaklı Kelime Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Dilbilim Çalışması: Japon ve Türk Üniversite Öğrencileri Üzerine) (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: HİROSİMA ÜNİVERSİTESİ (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİLBİLİM
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Torukogo Nihongoni Okeru Gairaigo wo Meguru İşikini Kansuru Taişo Kenkyu: Daigakusei wo Chuşin to Şite (Türkçe-Japoncadaki Yabancı Kaynaklı Kelime Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Üniversite Öğrencileri Üzerine) (2009)
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Japonca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Yrd.Doç.Dr. HİROSHİMA ÜNİVERSİTESİ (JAPONYA) 2013-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Japon Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOKSÖZ L., Özür Durumları ve Hissel Deneyimler: Japon ve Türk Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Border Crossing, vol. 8, pp. 255-266, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. TOKSÖZ L., Nihongo Oyobi Torukogo ni Okeru Gairaigo no Kōka İşiki wo Kōsei Suru İnşi to Juyō İşiki to no Kanrensei (Japonca ve Türkçedeki Batı Kaynaklı Kelime İşlev Algısını Oluşturan Faktörler ve Kabul Tutum İlişkisi), Nidaba, vol. 41, pp. 1-10, 2012.
Özgün Makale
3. TOKSÖZ L., Nihonjin Daigakusei to Torukojin Daigakusei no Kobetsu Gairaigo ni Taisuru Juyō İşiki ni Tsuite (Japon ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Batı Kaynaklı Somut Kelimelere Gösterdiği Kabul Tutumu Üzerine), Kokubungakukō, vol. 213, pp. 1-13, 2012.
Özgün Makale
4. Tamaoka K., TOKSÖZ L., Ataraşiku Tsukurareta Tanşukugo Şiyōni Kansuru Sedaikan Hikaku (Yeni Üretilmiş Kısaltma Kelime Kullanımında Nesil Karşılaştırılması), Kotobano Kagaku, vol. 23, pp. 85-99, 2010.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOKSÖZ L., Japon Toplumunda Şükran Olgusu: Dil ve Kültür Bağlamında bir İnceleme, Söylem Filoloji Dergisi, cilt 4, ss. 470-481, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. TOKSÖZ L., Süsleme Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 32, ss. 179-188, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. TOKSÖZ L., Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine, HUMANITAS, cilt 6, ss. 159-168, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
4. TOKSÖZ L., KAHRAMAN C., Türk Üniversite Öğrencilerinin Emoji Algısı, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 5, ss. 247-256, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TOKSÖZ L., Japon Dili İncelemeleri Serisi IV, Bölüm: Yalan Mazerete Yönelik Kazanç-Bedel Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine (Gain - Price Perception for Lie Excuse : An Example of Namik Kemal University), Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ayşegül ATAY, 2018.
Bilimsel Kitap
2. TOKSÖZ L., Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri -JDİ Serisi III-, Bölüm: Bir Analiz Yöntemi Olarak Metin Madenciliği: İdeal Japonca Öğretmeni Algısı Üzerine (Bunseki Hōho toşite Tekisuto Mainingu -Risōtekina Nihongo Kyōşi İmēji ni Tsuite-), Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Cahit Kahraman, Levent Toksöz, 2017.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EGE F., TOKSÖZ L., Japon Dili İncelemeleri Serisi V, Bölüm: Momotaro Masalı Örnekleminde Japon Kültüründe Kolektif Bilinçdışı Unsurlar (Collective Unconscious Elements in Japanese Culture in the Momotaro Tale Sample), Yayın Yeri: Yayın Aşamasında, 2020.
Bilimsel Kitap
2. TOKSÖZ L., Batı Kaynaklı Kelime Algısı - Dost musun Düşman mı?- Türk ve Japon Öğrenciler Üzerine bir Araştırma, Yayın Yeri: Yalın Yayıncılık, 2016.
Bilimsel Kitap
3. TOKSÖZ L., Bitmemiş Hikâyeler Kütüphanesi, Yayın Yeri: Kelime yayınları, Editör: Sanem Erdem , Muzaffer Samur, 2016.
Kitap Tercümesi
4. TOKSÖZ L., Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar JDI Serisi II, Bölüm: Douguteki Shazai Koui no Seiki Joukyou to Kanjou Taiken ni Tsuite -Nihonjin Daigakusei to Torukojin Daigakusei wo Taişou ni-, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Özbek Aydın, Özşen Tolga, Kawamoto Kenji, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. TOKSÖZ L., Japon Dili İncelemeleri, Bölüm: Gairaigo Şiyō ga Hanaşite no İnşo ni Tsuite Kikite ni Oyobasu Eikyō (Batı Kaynaklı Kelime Kullanımının Konuşmacının İzlenimi Hakkında Dinleyicide Etkisi),, Yayın Yeri: Türk Japon Vakfı Yayınları., Editör: TEKMEN Ayşe Nur., SUGİYAMA Tsuyoshi, Avdan Nagehan, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
6. TOKSÖZ L., Japon Dili İncelemeleri, Bölüm: Gairaigo Shiyou ga Hanashite no İnshou ni Tsuite Kikite ni Oyobasu Eikyou, Yayın Yeri: Türk Japon Vakfı Yayınları, Editör: Tekmen Ayşe Nur, Sugiyama Tsuyoshi, Avdan Nagehan, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TOKSÖZ L., Genel Japonya İmajını Oluşturan Faktörler Üzerine Bir İnceleme: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine, 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (13.03.2020-14.03.2020).
Tam metin bildiri
2. TOKSÖZ L., Japoncada Konuşma Tarzı: Kashiwa Sachiko Japoncada Konuşma Tarzı: Kashiwa Sachiko’nun “Tsuzuki no Toshokan” Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme, I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).
Tam metin bildiri
3. TOKSÖZ L., Şazai no Seiki Jōkyō to Kanjō Taiken ni Tsuite (Özür Eylemlerinin Oluşum Durumları ve Meydana Getirdiği Hissel Deneyimler), 31th The Japanese Association of Sociolinguistic Science (16.03.2013-17.03.2013).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Yayın Yeri: Transnational Press London (03.07.2017-25.12.2017).
Uluslararası Kitap
Uluslararası Projeler
1. 3rd International Symposium on Japanese Language and Education”Contemporary Perspectives on Japanese Language and Culture Education”(The Japan Foundation Support Program for Organizations inJapanese-Language Education Grants), DİĞER, Araştırmacı, 01.04.2018-12.05.2019.
2. İkinci Uluslararası Türkiye’de Japon Dili ve Eğitimi Sempozyumu, DİĞER, Araştırmacı, 01.04.2017-28.09.2018.
3. Japanese Language and Culture Education Symposium in Turkey, DİĞER, Araştırmacı, 01.04.2016-31.03.2017.