Dr. Öğr. Üyesi LEVENT TOKSÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi LEVENT TOKSÖZ

T: (0282) 250 2707

M ltoksoz@nku.edu.tr

W ltoksoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: HİROSHİMA ÜNİVERSİTESİ (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DİLBİLİM
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Japonca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Yrd.Doç.Dr. HİROSHİMA ÜNİVERSİTESİ (JAPONYA) 2013-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Japon Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOKSÖZ L., Süsleme Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 32, pp. 179-188, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. TOKSÖZ L., Özür Durumları ve Hissel Deneyimler:Japon ve Türk Üniversite ÖğrencileriÜzerine Bir Çalışma, Border Crossing, vol. 8, pp. 255-266, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
3. TOKSÖZ L., Türk Üniversite Öğrencilerinin Duygu Aktarım Amaçlı Emoji Algısı: Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine, Humanitas: International Journal of Social Sciences, vol. 6, pp. 159-168, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
4. TOKSÖZ L., KAHRAMAN C., Türk Üniversite Öğrencilerinin Emoji Algısı, Humanitas: International Journal of Social Sciences, vol. 5, pp. 247-256, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. TOKSÖZ L., Özür Dileme Eyleminin Oluşum Durumları Ve Kişide Hissettirdikleri : İçten Özür Eylemleri İle Sahte Özür Eylemlerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi, Nidaba, vol. 42, pp. 1-10, 2013.
Özgün Makale
6. TOKSÖZ L., Japon Ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Gösterdikleri Kabul Tutumu, Kokubungakuko, vol. 213, pp. 1-13, 2012.
Özgün Makale
7. TOKSÖZ L., Japonca Ve Türkçe Üzerinde Yabancı Kaynaklı Kelimelerin Etkilerini Oluşturan Faktörler Ve Bu Kelimelere Gösterilen Kabul Tutum İlişkisi, Nidaba, vol. 41, pp. 1-10, 2012.
Özgün Makale
8. TOKSÖZ L., Türkçe Ve Japoncadaki Yabancı Kaynaklı Kelimelere Gösterilen Tutumlar, Nidaba, vol. 40, pp. 20-28, 2011.
Özgün Makale
9. Tamaoka K., TOKSÖZ L., Yeni Üretilen Kısaltılmış Kelimelerin Kullanımındaki Nesil Farklılıkları, Kotoba no kagaku, vol. 23, pp. 85-99, 2010.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TOKSÖZ L., Japon Dİi İncelemeleri JDİ Serisi 4, Bölüm: Yalan Mazerete YönelikKazanç-Bedel Algısı:Namık Kemal Üniversitesi Örneği Üzerine, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ayşegül ATAY, 2018.
Bilimsel Kitap
2. TOKSÖZ L., Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Bölüm: Bir Analiz Yöntemi Olarak Metin Madenciliği: İdeal Japonca Öğretmeni Algısı Üzerine, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Cahit KAHRAMAN,Levent TOKSÖZ, 2017.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TOKSÖZ L., Batı Kaynaklı Kelime Algısı -Dost musun Düşman mı?-, Yayın Yeri: Yalın, 2016.
Bilimsel Kitap
2. TOKSÖZ L., Bitmemiş Hikâyeler Kütüphanesi, Yayın Yeri: Kelime, 2016.
Kitap Tercümesi
3. TOKSÖZ L., Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm: Japoncada Konuşma Tarzı:Kashiwa Sachiko´nun"Tsuzukı no Toshokan" Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör: Asutay Hihmet, Baytar Duran Sema,Ünal Hande Zekiye,Yılmaz Didem,Sare Gürel,Öztürk Tuncay, 2016.
Bilimsel Kitap
4. TOKSÖZ L., Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar JDI Serisi II, Bölüm: Sahte Özür Eylemlerinin Oluşum Durumları ve Meydana Getirdiği Hissel Deneyimler: Japon ve Türk Üniversite Öğrencileri Üzerine, Yayın Yeri: Ankara, Editör: Ahmet Mehmet, 2016.
Bilimsel Kitap
5. TOKSÖZ L., Japon Dili İncelemeleri, Bölüm: Yabancı Kaynaklı Kelime Kullanımının Konuşmacının İzlenimi Hakkında Dinleyicideki Etkisi, Yayın Yeri: Türk Japon Vakfı Yayınları, Editör: Prof.Dr. Ayşe Nur Tekmen, Dr. Tsuyoshi SUGİYAMA, Nagehan AVDAN, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Toksöz L., Bir Analiz Yöntemi Olarak Metin Madenciliği -İdeal Japonca Öğretmeni Algısı Üzerine, Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (03.07.2017-04.07.2017).
Sözlü Bildiri
2. Toksöz L., Sahte Özür Eylemlerinin Oluşum Durumları ve Meydana Getirdiği Hissel Deneyimler: Japon ve Türk Üniversite Öğrencileri Üzerine, Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (04.06.2016-05.06.2016).
Sözlü Bildiri
3. TOKSÖZ L., Japoncada Konuşma Tarzı: Kashiwa Sachiko’nun “Tsuzuki no Toshokan” Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme, 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri
4. TOKSÖZ L., ÖZÜR DİLEME EYLEMİNİN OLUŞUM DURUMLARI VE KİŞİDE HİSSETİRDİKLERİ(Shazai no seiki joukyou to kanjou taiken ni tsuite), 31th Biannual Meeting of the Japanese Association of Sociolinguistic Sciences (17.03.2013-18.03.2013).
Tam metin bildiri
5. TOKSÖZ L., JAPON VE TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI KAYNAKLI KEİMELERE GÖSTERDİKLERİ KABUL TUTUMU(Nihonjin to torukojin daigakusei no kobetsu gairaigo ni taisuru juyou ishiki ni tsuite), Proceeding of 143th Meeting of the Linguistic Society of Japan (26.11.2011-27.11.2011).
Poster
6. TOKSÖZ L., YABANCI KAYNAKLI KELİMELERİN JAPON VE TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYANDIRDIĞI İMAJLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI(Gairaigo no ataeru imeji ni motozuku bunrui –Nihonjin・torukojin daigakusei wo taishouni–), 28th Biannual Meeting of the Japanese Association of Sociolinguistic Sciences (17.09.2011-18.09.2011).
Poster
7. TOKSÖZ L., JAPON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI KAYNAKLI KELİMELERE GÖSTERDİĞİ KABUL TUTUMUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLER(Nihionjin daigakusei no gairaigo juyouishiki wo kitei suru youin ni tsuite), 27th Biannual Meeting of the Japanese Association of Sociolinguistic Sciences (19.03.2011-20.03.2011).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Japon Dili Kültürü ve İncelemeleri, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör (03.07.2017-25.12.2017).
Uluslararası Kitap
Uluslararası Projeler
1. Japanese Language and Culture Education Symposium in Turkey, DİĞER, Araştırmacı, 01.04.2016-31.03.2017.